Ordbogsopslag

klosterbibliotek  [monastic library]

Bibliotek i et kloster, bestående af en bogsamling og en skrivestue (skriptorium). Nogle klosterbiblioteker havde allerede i Middelalderen kataloger over deres bogsamlinger. Jf. armarium.

Klynge:

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  10.12.2017