Ordbogsopslag

MARC-format  [MARC format; machine readable cataloguing format]

Format2 til strukturering af bibliografiske poster med henblik på maskinel behandling, jf. maskinlæsbar.. I Danmark anvendes danMARC-formatet. Se også: UNIMARC.

Klynge:

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  11.10.2014