Ordbogsopslag

marginstikord  [marginal keyword]

Et ord eller en kort ordforbindelse anbragt i marginen til hurtig orientering om indholdet af teksten det pågældende sted, dvs. i tekstdelen indtil næste marginstikord. Marginstikord kan fungere som emneord1, men karakteriserer en bestemt tekstdel, ikke teksten som helhed. Jf. marginalrubrik.

Synonym:

margenstikord

Klynger:

Dele af dokumenter

Henvisning, referencer

Indkredsning og fastlæggelse af emne

Sidst ændret:  06.12.2014