Ordbogsopslag

medium1  [medium]

Bæremateriale for information og andre slags formidlede oplevelser, jf. bærer.

 Der kan sondres mellem grafiske medier som bogmediet, fotografiske medier som filmmediet, elektroakustiske medier som grammofonplader, og elektroniske medier som fx analoge videobånd og digitale cd-r´er og dvd´er.

Synonym:

medie1

Klynger:

Arkiv og arkivering

Informationsbegreber

Informationsbærende materialer

Medier

Musik

Sidst ændret:  07.08.2015

medium2  [medium]

Formidlingsvej for information og andre slags oplevelser. Ofte benyttet alene om massemedierne radio, tv, blade, aviser og Internet, ofte under samlebetegnelsen »medierne«. Jf. kommunikationskanal.

Synonym:

medie2

Klynger:

Medier

Periodika

Sidst ændret:  07.08.2015