Ordbogsopslag

overcentral for danske folkebiblioteker  [Centre for Interlibrary Loans]

Overbygning til folkebibliotekernes bogbestand. Funktionen som overcentral er i henhold til Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed tillagt Statsbiblioteket som, ved siden af sin virksomhed som universitetsbibliotek, indkøber og udlåner litteratur som ikke findes i folkebibliotekernes eller centralbibliotekernes bogbestand. På andre områder fungerer andre biblioteker som overcentral, jf. Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder og orkesterbibliotek. Se også: landsbibliotek og pligtaflevering.

Klynger:

Biblioteks- og informationscentertyper

Biblioteksvæsenet

Sidst ændret:  25.07.2018