Ordbogsopslag

sortimentsboghandel  [retail bookseller]

Ældre betegnelse for en boghandel som er sorteret i, dvs. fører den vigtigste kurante litteratur.

Klynger:

Forlag og boghandel

Medie- og kulturøkonomi

Sidst ændret:  27.07.2015