Ordbogsopslag

startbibliotek

Historisk begreb: Bibliotek1 på 400 bind som var beregnet på gennem centralbibliotekerne at blive solgt til og opstillet i hidtil biblioteksløse sogne. Startbibliotekerne fremstilledes første gang i 1937 i Danmark og de gav stødet til oprettelsen af mange nye sognebiblioteker.

Klynge:

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  22.04.2018