Ordbogsopslag

vandrebogsamling  [itinerating library]

Særsamling hvorfra depotlån for kortere eller længere perioder udstationeres i et mindre bibliotek til supplering af den lokale bogbestand.

Klynge:

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  01.07.2017