Ordbogsopslag

videnskabsteori  [theory of science]

Den filosofiske del af studiet af videnskab jf. metavidenskab. Videnskabsteoretiske antagelser ligger bag valg af forskningsmetoder i de enkelte videnskaber, jf. videnskabelig metode. For BDI har videnskabsteori en dobbelt interesse. Dels bygger dette fag selv, som alle andre fag, på mere eller mindre kontroversielle videnskabsteoretiske antagelser. Dels formidler BDI viden om hvilken videnskabsteoretiske kontroverser kan gøre sig mere eller mindre gældende. Videnskabsteori kan derfor ses som noget, der vedrører kvalitetsnormer for det, der formidles.

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Videnskab

Sidst ændret:  22.08.2014