Ordbogsopslag

pragmatik  [pragmatics]

Et del af sprogvidenskaben, der anskuer sprog i relation til sprogbrugernes intentioner og de roller, de indtager over for hinanden i den givne situation. Pragmatik implicerer ofte en synsvinkel, der er beslægtet med erkendelsesteoretisk pragmatisme. Et centralt begreb er sproghandlinger, dvs. sproglige ytringer (skritlige og mundtlige) ses som udtryk for en handling og intention.

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Sprog

Sidst ændret:  25.07.2012