Ordbogsopslag

videnorganiserende processer  [knowledge organizing processes]

Inden for BDI: Overbegreb for indeksering, klassifikation, dokumentbeskrivelse, tildeling af metadata m.v.

BDI-videnorganiserende processer er sekundære i forhold til kognitive og sociale videnorganiserende processer, der foregår udenfor BDI-sektoren, fx etablering af videnskabelige discipliner og taksonomier. Hvis et BDI-system klassificerer fx sociologi som samfundsvidenskab, så er det organiseringen af fag på universiteter, der er den primære vidensorganisatoriske proces, hvorpå fx Dewey-systemet bygger. Den måde fx dyrearterne klassificeres på i samme system er baseret på forskning i biologisk systematik. BDI-videnorganiserende processer er derfor sekundære, de bygger på allerede foreliggende systematikker og begreber, men foretager aktive fortolkninger og valg inden for visse grænser.

Synonym:

vidensorganiserende processer

Klynge:

Semiotik

Sidst ændret:  02.10.2017

videnorganiserende systemer  [knowledge organizing systems; KOS]

Inden for BDI: Overbegreb for emneordslister, klassifikationssystemer, tesauri, bibliometriske kort, ontologier, begrebssystemer, videnskort1 m.v. I denne snævre betydning er videnorganiserende systemer former af semantisk redskab. I en bredere betydning inkluderer videnorganiserende systemer videnskabelige discipliner, værker, tidsskrifter, encyklopædier, hukommelsesinstitutioner mv.
Jf. indekseringssprog og NKOS. Se også: netværksbaserede videnorganiserende systemer.

Synonymer:

vidensorganiserende systemer

begrebssystematikker

Klynger:

Klassificering, klassifikation/systematisk ordning

Semiotik

Sidst ændret:  02.12.2017