Ordbogsopslag

morfologi  [morphology]

Læren om ords elementer. Et morfem er det mindste betydningsbærende element af ord. Morfemerne kan opdeles i tre hovedtyper:

--rod, (eksempel: stå)
--derivativ (afledning) (eksempel: forstå) og
--fleksiv (bøjningsmønster) (eksempel: stående),

Derivativer benævnes hhv. præfiks eller suffiks alt efter om det står før eller efter roden. Jf. lemma. Se også: grammatik.

Klynger:

Ord, termer, begrebsrelationer

Sprog

Sidst ændret:  12.11.2012