Ordbogsopslag

sognebibliotek

Historisk begreb: Et landsogns offentlige bibliotek. Før kommunalreformen i 1970 var købstads- og sognekommuner de mindste administrative enheder i Danmark og købstadsbibliotek eller sognebibliotek var folkebiblioteket for denne enhed. Se også: sognebibliotekar og startbibliotek.

 Betegnelsen sognebibliotek er brugt siden 1838, dvs. længe før der blev lovgivet om folkebiblioteker (i Danmark 1920, jf. Lov om biblioteksvirksomhed). Sognebibliotekernes forgængere var folkebogsamlingerne (almuebibliotekerne). Mange danske sognebiblioteker fungerede indtil kommunesammenlægningen 1970 som deltidsbiblioteker og nogle blev ved derefter enten nedlagt eller omdannet til filialbiblioteker.

Klynge:

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  28.04.2018