Ordbogsopslag

brugsretskategori

Betegnelsen for kategorier af licensrettigheder, der er knytter til en film, der distribueres som udlån (i form af en dvd eller et videobånd) gennem offentlige danske biblioteker, herunder om mulighederne for visning offentligt eller ikke-offentligt. Se også: creative commons.

Klynger:

Forlag og boghandel

Information og samfund

Sidst ændret:  09.05.2016