Ordbogsopslag

fri låneret  [free and equal access]

Om biblioteker: det forhold at stå til rådighed for enhver uanset bopæl for benyttelse på stedet og for udlån af materialer. Jf. UAP.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Sidst ændret:  04.01.2015