Ordbogsopslag

forfatterbibliotek  [author library]

Privatbibliotek som tilhører eller har tilhørt en forfatter. Nogle forfatterbiblioteker efter afdøde forfattere er bevaret som særsamling i et offentligt bibliotek1 eller museum, eller endog rekonstrueret. Andre er blevet solgt og i den anledning i nogle tilfælde registreret i antikvarkataloger eller bogauktionskataloger.

Klynge:

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  17.04.2016