Ordbogsopslag

brugsværdi  [use value]

Nytte og gavn som man kan have af at benytte noget, enten konkrete genstande eller immaterielle produkter som fx litterære værker, databaser og nettjenester. Jf. behov. Ordet bruges ofte i modsætning til bytteværdi (handelsværdi). Se også tjenlighed.

 Eksempler: Salmonsens Konversationsleksikon. 2. udgave (1915-1930) har på grund af sit omfang stadig høj brugsværdi. Det samme gælder adskillige monumentalværker uanset deres udgivelsesår. Visse referenceværker har ubegrænset holdbarhed. Det gælder fx de store nationalbiografier, mange biografiske stater, store modersmålsordbøger.

Klynger:

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Information og samfund

Medie- og kulturøkonomi

Sidst ændret:  05.09.2017