Ordbogsopslag

ISIL  [ISIL; international standard identifier for libraries and related organizations]

Kode1 på op til 12 tegn til brug for identifikation af biblioteker, forlag og andre organisationer inden for den elektroniske BDI-verden. Jf. biblioteksnummer.

Om Danmarks brug af ISIL se uddybningen.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Forlag og boghandel

Notationer, numre og koder

Sidst ændret:  19.01.2015