Ordbogsopslag

BASIS  [BASIS]

Navnet på dansk nationalbibliografisk database, som tillige er folke- og skolebibliotekernes fælleskatalog1. Siden 1995 er BASIS en del af DanBib-basen, jf. DanBib2, der kan afgrænses til delbaser omfattende enten DBC-poster eller poster fra folkebiblioteker.

Klynger:

Databaser

Katalogformer

Sidst ændret:  19.12.2015