Ordbogsopslag

Dansk BiblioteksCenter  [Danish Bibliographic Centre]

Navnet på virksomhed som producerer bibliografisk service, herunder en lang række bibliografiske produkter (jf. central katalogisering), og som bl.a. varetager en del af de danske bibliotekers fælles edb-struktur. DBC blev oprettet i 1991 til videreførelse af de aktiviteter som indtil da var blevet varetaget af Folkebibliotekernes Bibliografiske Kontor (1939-1954), Dansk Bibliografisk Kontor (1954-1963) og Bibliotekscentralen (1963-1991).
Hjemmeside.

Synonym:

DBC  [DBC]

Klynge:

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Sidst ændret:  08.12.2017