Ordbogsopslag

FRBR  [FRBR; Functional requirements for bibliographic records]

Navnet på systemanalytisk model af funktionelle krav til bibliografiske poster, udarbejdet af en arbejdsgruppe under IFLA og udgivet i 1998. FRBR afløser de principper som blev vedtaget på Paris-konferencen i 1961, jf. Pariserprincipperne og AACR2. Se også kollokation1 og IFLA Library Reference Model (LRM)

Klynge:

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  17.10.2018