Alternativer

Flere begreber matcher termen "autoritetsfil" (dansk).

Vælg hvilket begreb der skal vises:

Begreb Definition
autoritetsfil1 

Fil der indeholder autoritetsdata, dvs. en form for kontrolleret vokabular. I en autoritetsfil henvises der fra ikke-vedtagne former og udtryk til de vedtagne. Jf. autoritetsregister, emneordsliste og navneform.

autoritetsregister, autoritetsfil2, autoritetsliste1 

Register2 der indeholder vedtagne navneformer og varianter for personnavne, korporationsnavne, serietitler og emneord1. Registret skal først og fremmest sikre konsekvens i brugen af navneformer og emneord i forbindelse med katalogisering1 og indeksering1. Se også: autoritetsdata, autoritetsfil1, kontrolleret emneord og tesaurus.

 Eksempler på konkrete autoritetsregistre: Virtual International Authority File, Digital Author Identifier, ISNI, ResearcherID og Open Researcher and Contributor ID.