Ordbogsopslag

digital dataenhed  [digital data unit]

Måleenhed for digitale datamængder.

bit     (b)
byte    (B)

Nedenstående præfikser anvendes i praksis i forbindelse med byte:

kilobyte(kB)1024 B(kibibyte (KiB))
megabyte(MB)1024 KB(mebibyte (MiB))
gigabyte(GB)1024 MB(gibibyte (GiB))
terabyte(TB)1024 GB(tebibyte (TiB))
petabyte(PB)1024 TB(pebibyte (PiB))
exabyte(EB)1024 PB(exbibyte (EiB))
zettabyte(ZB)1024 EB(zebibyte (ZiB))
yottabyte(YB)1024 ZB(yobibyte (YiB))

Synonymer:

informationsmål

informationskvantitet

Klynge:

Informationsbegreber

Sidst ændret:  21.06.2015