Ordbogsopslag

exteriorica  [exteriorica]

Et begreb i tilknytning til nationalbibliografi, der refererer til udenlandske dokumenter om et land, værker af landets forfattere udgivet i udlandet samt udenlandske udgivelser på landets sprog. For Danmarks vedkommende også betegnet "udenlandske danica".

I de fleste lande - herunder Danmark - henregnes også registreringer af exteriorica til nationalbibliografien. Jf. Dania Polyglotta.

Klynge:

Bibliografibegreber

Sidst ændret:  30.06.2013