Ordbogsopslag

fast bogladepris  [net book agreement]

I Danmark historisk begreb: Bindende salgspris for bøger i sortimentsboghandelen fastsat af forlagene, jf. forretningsmodel. (Modsat: vejledende pris og fri prisdannelse).

 I Danmark før 2011 fastlagt af bogbranchens samhandelsregler og godkendt af Monopoltilsynet, begrundet i kulturelle hensyn.

Synonym:

fastprissystem

Klynger:

Forlag og boghandel

Medie- og kulturøkonomi

Sidst ændret:  29.09.2018