Ordbogsopslag

hovedfagbibliotek  [main subject library]

Forskningsbibliotek som på nationalt plan har påtaget sig eller fået tildelt den opgave at være ansvarlig for anskaffelser inden for et afgrænset fagområde, jf. fag. Se også: fagbibliotek.

 Eksempel på tysk institionstype: Zentralstelle für . . . I&D.

Synonym:

ansvarsbibliotek

Klynger:

Biblioteks- og informationscentertyper

Biblioteksvæsenet

Sidst ændret:  16.03.2018