Ordbogsopslag

hybridbibliotek  [hybrid library]

Et bibliotek1 der både består af digitale medier og ikke-digitale medier, dvs. en kombination af et digitalt bibliotek og et fysisk bibliotek.

Klynge:

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  25.01.2021