Ordbogsopslag

informationsteori  [information theory]

I snæver og præcis betydning: Matematisk-statistisk teori om signalkommunikation udviklet af Claude E. Shannon (1916-2001) og andre. I bred og løs betydning: Teorier om information og informationsvidenskabens grundlag, dvs. informationsvidenskabsteori. Se også entropi.

Klynge:

BDI-teori

Sidst ændret:  04.05.2017