Ordbogsopslag

kolofon  [colophon]

Bibliografiske og/eller bogtekniske oplysninger om en bog, placeret på bagsiden af titelbladet. Tilsvarende er kolofonen i aviser og tidsskrifter det sted hvor der oplyses om udgiver, adresse, redaktører, oplag og lignende. Jf. webkolofon.

Klynger:

Bibliografibegreber

Dele af dokumenter

Metadata og katalogisering

Typografi

Sidst ændret:  16.08.2016