Ordbogsopslag

navneregister  [name index]

Register1 over navne, ofte personnavne (jf. personregister), organisationsnavne eller stednavne (jf. stedregister1), med henvisning til de sider i et dokument hvor navnene forekommer. Se også nomenklatur1.

Klynge:

Registre

Sidst ændret:  17.07.2018