Ordbogsopslag

neutralitetsprincip  [NPOV; neutral point of view]

I almindelighed: Principielt fravær af stillingtagen. Som målsætning for informationskilder og -tjenester: At de skal være upartiske, fri for bias, være "fair" overfor forskellige synspunkter, at alle væsentlige perspektiver er repræsenteret og at udsagn baseres på pålidelige kilder, jf. objektivitet og neutral. (Modsat partiskhed). Se også: tænketank og alsidighedskrav.

Klynger:

Systemdesign og organisationsudvikling

Videnskab

Sidst ændret:  12.01.2021