Ordbogsopslag

offentligt-privat partnerskab  [public-private partnership; PPP]

Offentlige opgaver, ofte anlægsopgaver, hvor den private sektor medvirker, fx ved finansiering, drift og vedligeholdelse. Som første statslige OPP i Danmark er i 2007 etableringen af Rigsarkivets og Det Kongelige Biblioteks nye magasiner i København. Jf. outsourcing. Se også: offentligt-privat samarbejde.

Synonym:

OPP

Klynger:

Arkiv og arkivering

Biblioteksvæsenet

Sidst ændret:  09.03.2016