Ordbogsopslag

paratekst  [paratext]

Et begreb der sammenfatter alle de støttetekster, som forfattere, forlæggere, redaktører, grafikere og anmeldere i formidlingsøjemed garnerer en udgivelse med. Gerald Genette (*1930) er den mest kendte forsker på feltet. Han skelner mellem to typer paratekster: peritekster og epitekster, der er lokaliseret hhv. i teksten selv og udenfor. Begrebet er beslægtet med "hypotekst" der er de tekster, der har fungeret som kilder for den nuværende tekst.

 Eksempler på peritekster er titler, forord1, bagsidetekst, epigrafer og vaskeseddel
 Eksempler på epitekster er pressemeddelelser og anden foromtale, boganmeldelser og forfatterinterviews. 

Se også: boghistorie, historisk bibliografi, deskriptiv bibliografi.

Klynge:

Dele af dokumenter

Sidst ændret:  12.01.2017