Ordbogsopslag

referenceliste  [list of references]

Samlet fortegnelse i et dokument over de dokumenter til hvilke der er henvist i dokumentet. De to mest almindelige ordningsformer er alfabetisk og nummerisk efter rækkefølge i teksten. Se også: litteraturliste, teksthenvisning og bibliografisk reference.

Klynger:

Bibliometri

Dele af dokumenter

Henvisning, referencer

Sidst ændret:  19.01.2015