Alternativer

Flere begreber matcher termen "snabel-a" (dansk).

Vælg hvilket begreb der skal vises:

Begreb Definition
snabel-a, @ 

Tegnet @ er oprindeligt et håndskrevet a accent grave, skrevet uden at løfte pennen. Betydningen er »for hver« ved angivelse af stykpriser, eksempelvis som i udtrykket "20 fotokopier à 1 kr.".

 Benyttes som tegn i elektroniske post-adresser hvor @ adskiller navn og domænenavn, jf. e-mail
snabel-a, tegnet @ 

Tegnet @ er oprindeligt et håndskrevet a accent grave, skrevet uden at løfte pennen. Betydningen er »for hver« ved angivelse af stykpriser, eksempelvis som i udtrykket "20 fotokopier à 1 kr.".

 Benyttes som tegn i elektroniske post-adresser hvor @ adskiller navn og domænenavn, jf. e-mail

Illustration: SNABEL-A UDVIKLING