Ordbogsopslag

trykt udgave  [print edition]

Betegnelse for fysisk version af et dokument når der tillige eksisterer en ikke-trykt version af dokumentet, jf. netpublikation. Se også: bogform og papirbog.

 Flere tidsskrifter udkommer digitalt, men ofte i en trykt paralleludgave eller med mulighed for bestilling som print-on-demand.

Klynge:

Medier

Sidst ændret:  24.09.2017