Ordbogsopslag

universitetsbibliotek  [university library; academic library]

Uofficiel betegnelse for et offentligt bibliotek der som en af sine hovedopgaver betjener et bestemt universitets (eller anden højere læreanstalts) ansatte og studerende, inden for alle eller vide områder af universitetets (den højere læreanstalts) fagspektrum. I Danmark er (i den nugældende lovgivningsmæssige situation) nogle sådanne biblioteker en del af det pågældende universitet på overordnet administrativt og økonomisk plan, mens andre er helt selvstændige enheder der imidlertid praktiserer samarbejde med universitetet i forskellige betjeningsmæssige henseender. Jf. forskningsbibliotek og uddannelsesbibliotek.

Klynger:

!!Term i arbejde (plenum) (midlertidig klynge)

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  13.12.2014