Ordbogsopslag

verbum  [verb]

Ord der betegner at nogen udfører (har udført, vil udføre) en bestemt handling, at noget bestemt sker (er sket, vil ske), eller at nogen eller noget er (var, vil være) i en bestemt tilstand. Jf. verbalplan og ordklasse. Se også: grammatik.

 Eksempler inden for BDI: at browse, at dykke, at forny, at forstå, at glemme, at høre (jf. fx hørefejl), at jævnføre (jf. jævnfør), at scrolle, at se (jf. fx se også-henvisning). Se også: substantialverbum og verbalsubstantiv.

Synonym:

udsagnsord

Klynge:

Sprog

Sidst ændret:  03.05.2021