Begreb:  sangbog

Uddybende kommentar

Sangbøger hvor teksten er grundlæggende forsynes med ISBN, mens sangbøger med noder uden fuld tekst, jf. musikalier, nummereres med ISMN.

"De betydeligste danske sangbøger er udkommet med separat melodibog. Efter ca. 1970 er sangbøger med tekst og becifret melodi blevet dominerende". (Kilde: Den store danske).

"Danske sangbøger tager afsæt i klubtidens visebøger, der måske er de tidligste anvendt til fællessang. Oplysningstidens folkesangbøger og skolesangbøger (efter 1814) ville opdrage folket til en ideologisk og musikalsk enhedskultur. Sangbøger »for skole og hjem« med ideelt sigte findes i alle perioder". (Kilde: Den store danske).

En udbredt sangbog er Højskolesangbogen (18. udgave. 2006) (17. udgave 1990 med titel: Folkehøjskolens sangbog). Den ses mange steder anskaffet som sætsamling (eller klassesæt).

Højskolesangbogen er ikke den første højskolesangbog: "Men i 1888 udkom den første, der skriver »Højskolesangbogen« på bindet og »Højskolesangbog« på ryggen. I Karl Baks Højskolesangbogens historie behandles den imidlertid så stedmoderligt, at den i senere fremstillinger knap nok regnes for en »rigtig« højskolesangbog. Den udkom imidlertid i 19 udgaver fra 1888 til 1924 og var i sin tid lige så kendt og brugt som Sangbog for Højskoler og Landbrugsskoler fra 1894, der udkonkurrerede den og nu faktisk også overtager dens navn". (Warming, 2007).

Sangbogen De små synger (1948) er for børn, og er med talrige optryk en klassiker, som også er optaget i den uofficielle Børnekanon (ment som tillæg til Kulturministeriets Kulturkanon) (se også kanon). (Et morsomt sidestykke for ældre er De grå synger (udgiver: Aksel Blaabjerg). Randers : Blaabjerg, 2010, som faktisk blev inspireret af fiktiv omtale i Politikens At tænke sig).

Udtrykket den danske sangskat dækker over et "repertoire af kendte og elskede sange der tilsammen er en vigtig del af danskernes nationale selvforståelse". (Den danske ordbog. http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=den+danske+sangskat).. "I 1830' og 40'erne blev en stor del af den danske sangskat, som vi kender den fra Højskolesangbogen, skrevet". (Ud & se, 1992).

Eksempler på indeksværker over sange og viser:

 Bjørnum, Ove (1981). Sangindeks. Ballerup : Bibliotekscentralen.
 Imudico´s melodibog bind 1-76 - Alfabetisk indholdsfortegnelse. Hentet 2012-09-15 fra: http://195.69.129.26/webshop/documents/d52e0d136ddd5daa07301582f46b9e65/Imudico01-76komplet.pdf
 Marott, Emil (1991). Dansk revy. Valby : Borgen. Bind 3 : Annaler 1833-1983. En registrant over 150 års danske revyer. 
 Nielsen, Alfred (1916-1924). Sang-Katalog. Alfabetisk Stikords-Fortegnelse over de paa danske, norske og svenske Forlag udkomne Sange. København : Dansk Musikhandler-Forenings Forlag. (2 bind + tillæg).
 Sandvej, Knud (1993) (red.). Lystige viser. Register til ... bind 1-12 (2. udgave). København : Politiken.
 Sangindeks. [Sangindeks 1982-2009]. (Copyright-symbol 1998-2009). Hentet 2012-02-13 fra: http://www.indekser.dk/sangindeks/ (Kræver indlogning; nogle biblioteker giver adgang hjemmefra). [Indeholder både førstelinjeregistrant og titelregistrant].
 Syddansk Universitet. Førstelinieregistrant. Hentet 2011-03-04 fra: http://www.visecenter.sdu.dk/foerstelinieregistrant/ [Indeholder også viser fra ugebladene "Hendes Verden", "Landet" og "Ude og Hjemme"].
 Syddansk Universitet. Registrant over viser og sange fra gamle ugeblade. Hentet 2011-03-04 fra: http://www.visecenter.sdu.dk/tempo/

Litteratur:

 Bak, Karl (1977). Højskolesangbogens historie. Et bidrag til den grundtvigske folkehøjskoles historie. Vordingborg : Karl Bak : i kommission hos Gyldendal. 
 Bjerre, Karen (ted.) (2006). Sanghåndbogen. København : Folkehøjskolernes Forening.
 Alfabetisk ordnede artikler om alle sangene fra Højskolesangbogen, 18. udgave, samt selvstændige afsnit om fællessangens historie og Højskolesangbogens melodier.
 Clausen, Karl (1958). Dansk folkesang gennem 150 år. København : Fremad. (Heri: De folkelige sangbøger).
 Højskolesang. København : Forlaget Vartov. (Vartovbogen ; 2006/07).
 Højskolesangbogen. Historisk og redaktionelt. Hentet 2012-09-15 fra: http://www.hojskolesangbogen.dk/sangene/historik-og-redaktionelt
 Jansen, Flemming (1985). Bondens sang blev folkets sang. Vendsyssel tidende, 1985-08-11
 Lynggaard, Klaus (2010). Sangenes frilandsmuseum. Information, 2010-04-09. Sektion 2, side 6-7. Digital version: http://www.information.dk/229363 (Tilgængelig 2015-11-11).
 Om Højskolesangbogen.
 Malmros, Anna-Lise (1978). De røde synger. »Jeg ser allerede Politisk Revys sangbog for mig i klassesæt, ved siden af højskolesangbogen. En morsom tanke«. Politisk revy, 18(342), 17.
 Om Malmros, Anna-Lise ; Morten Thing, Morten & Varmark, Leif (1978)(red.). De røde synger. København : Politisk revy.  
 Metz, Georg (2008). Min danske sang. København : People´s Press. 
 En gennemgang af 117 danske sange med kommentarer til tekster og musik i forsøget på at sætte dem ind i deres rette sammenhæng i forfatterskaberne, musikhistorien og danmarkshistorien.
 Mikkelsen, Børge Leo (red.) (2012). Hvorfor skal vi synge den?. Vinderup : Cadeau.
 Salmer, sange og viser med fokus på tekstens indhold. Med beskrivelse af de enkelte digte og informationer om deres baggrund, indhold og budskab.
 Den store danske. Sangbog. Hentet 2012-09-15 fra: http://www.denstoredanske.dk/Kunst%5Fog%5Fkultur/Musik/Folkemusik/sangbog (se evt. permanent link: http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=155353).
 Vinther, Per (2003). Forberedt på øretæver. Efterskolen, 36(9), 12-13.
 Udvalget der arbejder på den nye udgave af Højskolesangbogen er nødt til at revidere den kraftigt, for at den skal kunne konkurrere med DGI sangbogen, som efterskolerne og især eleverne foretrækker.
 Warming, Per (1988). Folkelig sang der swinger. Fra Grundtvig til Kim Larsen. Sange og samtidsbilleder. Egtved : Edition Egtved. 
 Warming, Per (2007). Sangbogen, der tabte den historiske kamp. Kristeligt dagblad, 2007-02-07. Kronik. 
 Om Højskolesangbogen og nogle lignende "konkurrenter".
 Wikipedia, the free encyclopedia. Song book. Hentet 2010-02-03 fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Song%5Fbook

Publiceret 2002