Begreb:  datalogi

Uddybende kommentar

Ordets etymologi: fra latin pluralis af datum 'det givne', perfektum participium af dare 'give' og -logi fra græsk logia 'lære, samling', afledt af logos 'ord, tanke, fornuft', af legein 'tale, samle'. (Kilde: Den danske ordbog).

Datalogi er en dansk betegnelse konstrueret af astronomen og datalogen Peter Naur (1928-2016) i 1966. Internationalt anvendes mest computer science.

Som teoretisk disciplin blev datalogi grundlagt i 1930erne, dvs. relativt længe før den moderne computer holdt sit indtog. Én definition af faget lyder: "Computer science seeks to provide a scientific basis for the study of information processing, the solution of problems by algorithms, and the design and programming of computers" (Arbib et al., 1981).

Datalogien har meget stor indflydelse på biblioteksdrift og informationstjenester. Datalogien er derfor også en udfordring for en selvstændig biblioteks- og informationsvidenskab, jf. uddybningen og det fysiske paradigme.

De mennesker, der inden for BDI mener at dette fags specielt er knyttet til datalogi, kan, med Bates (2005), anses for at stå for en ingeniørmæssig eller teknisk metateori om BDI, om hvilken hun skriver:

 "An engineering approach to information, in which it is assumed that human needs and uses of information can best be accommodated by successive development and testing of ingenious systems and devices to improve information retrieval and services. The fundamental test of validity for the engineering approach is an operational one, namely, "Does it work?" Thus a major method of developing new knowledge in engineering is through "proof of concept" work, in which an experimental system or device is developed and tested, improved, tested some more, and so on. For theory of engineering, see Dahlbom, Beckman, & Nilsson (2002) and Simon (1981). For applications in LIS, see Croft & Thompson (1987), Hendry & Harper (1997), Kraft & Petry (1997), Over (2001), Salton & McGill (1983). Variations on this approach are found in artificial intelligence (Minsky, 1968; Russell & Norvig, 1995) and natural language processing (Allen, 1995; Chowdury, 2003; Liddy et al., 1993).". 

Korfhage (1997) er en lærebog i "information storage and retrieval", der i 1998 vandt ASIS&T prisen som årets bedste bog i informationsvidenskab. Den indeholder i vid udstrækning programmeringsøvelser, handler om komprimering af datafiler osv. Den er en god repræsentant for en udpræget teknisk, computerorienteret tilgang til BDI.

Litteratur:

 Allen, J. F. (1995) Natural language understanding. 2nd ed. Menlo-Park, CA: Benjamin-Cummings.
 Arbib, M. A.; Kfoury, A.J. & Moll, R. N. (1981). A basis for theoretical computer science. Berlin: Springer-Verlag.
 Bates, M. J. (2005). An introduction to metatheories, theories, and models. I: Fisher, K. E., Erdelez, S. & McKechnie, L.(eds.). Theories of information behavior. Medford, NJ: Information Today. (Pp. 1-24).
 Chowdury, G. G. (2003). Natural language processing. Annual Review of Information Science and Technology, 37: 51-89.
 Croft, W. B., & Thompson, R. H. (1987). I3R-A new approach to the design of document retrieval systems. Journal of the American Society for Information Science, 38(6). 389-404.
 Dahlbom, B., Beckman, S., & Nilsson, G. B. (2002). Artifacts and artificial science. Stockholm : Almqvist & Wiksell International.
 Den danske ordbog. Datalogi. Hentet 2012-05-01 fra: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=datalogi ["videnskab om metoder til hensigtsmæssig repræsentation og bearbejdning af data på edb-systemer"].
 Hendry, D. G. & Harper, D. J. (1997). An informal information-seeking environment. Journal of the American Society for Information Science, 48(11), 1036-1048.
 Korfhage, R. R. (1997). Information storage and retrieval. New York: John Wiley. 
 Kraft, D. H., & Petry, F. E. (1997). Fuzzy information systems: Managing uncertainty in databases and information retrieval systems. Fuzzy Sets & Systems. 90(2), 183-191.
 Liddy, E.D., Jorgensen, C.L., Sibert, E.E., & Yu, E.S. (1993). A sublanguage approach to natural language processing for an expert system. Information Processing & Management, 29(5): 633-645..
 Minsky, M.L., Ed. (1968). Semantic information processing. Cambridge, MA: MIT Press.
 Naur, Peter (1967). Datalogi - læren om data. Hentet 2015-02-13 fra: http://www.diku.dk/ominstituttet/jubilee/dikus%5Fjubilaeumsskrift/3.Datalogi%5F%5F%5F%5F%5Fl%5F%5Fren%5Fom%5Fdata.pdf
 Naur, Peter (1995). Datalogi som videnskab. DIKU rapport 95/4. Også tilgængelig fra: http://www.diku.dk/reklamer/karriere%5Fog%5Fresultater/datalogi%5Fvidenskab.pdf
 Naur, Peter (2005). Computing versus human thinking. Communications of the ACM. Volume 50, Issue 1 (January 2007). Side 85-94. Også tilgængelig 2010-07-23 fra: http://delivery.acm.org/10.1145/1190000/1188922/p85-naur.pdf?key1=1188922&key2=1606790711&coll=&dl=GUIDE&CFID=15151515&CFTOKEN=6184618
 Over, P. (2001). The TREC interactive track: An annotated bibliography. Information processing & management. 37(3), 369-381.
 Russell, S.J., & Norvig, P. (1995). Artificial intelligence. A modern approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 Salton, G., & McGill, M.J. (1983). Introduction to modern information retrieval. New York : McGraw-Hill.
 Simon, H.A. (1981). The sciences of the artificial. 2nd ed. Cambridge, Mass. : MIT Press.
 Sveinsdottir, E & Frøkjær, E. (1988). Datalogy - the Copenhagen Tradition of Computer Science. Også tilgængelig fra: http://www.diku.dk/undervisning/2002f/516/datalogy.pdf

Publiceret 2006