Begreb:  akronym

Uddybende kommentar

Ordets etymologii (akronym): af græsk akros yderst, i spidsen af' og onyma 'navn'. (Kilde: Den danske ordbog)

"Et initialord som kan udtales som et eget ord kaldes et akronym. Eksempler på akronymer er NATO, NASA (fra engelsk National Aeronautics and Space Administration) og laser (fra engelsk Light amplification by stimulated emission of radiation).
Ordet laser er gået ind i sproget og er blevet så almindeligt, at det ikke længere regnes for at være et initialord. En sådan overgang kaldes assimilering". (Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Initialord).

I HTML brugtes tidligere <acronym> og </acronym> som tags. Nu anbefales i stedet <abbr> og </abbr>, evt. med oplysning om, hvad akronymet står for. (Eksempel: <abbr title="Folkebibliotekernes Automationssystem">FAUST</abbr>). Der er strengt taget ikke tale om et akronym i dette tilfælde, idet ordet er dannet af andet end begyndelsesbogstaverne.

"Akronymer (ord dannet af begyndelsesbogstaver i flere ord) får stadig større betydning, men der er i dansk sprogpolitik ingen overvejelser derom. Skal de optages i sproget, som de er? Hvis de skal, skal det da forsøges at gøre dem meningsfyldte på dansk ved at indføre de engelske ord, som akronymerne står for? Et enkelt eksempel er DNA. Her har Dansk Sprognævn taget stilling, idet "dna" er medtaget i Retskrivningsordbogen. Betyder det, at alle akronymer skal skrives med små bogstaver på dansk? DNA står for Deoxyribonucleic acid. Acid er ikke med i det danske sprog. Retskrivningsordbogen skriver "nukleinsyre". Skal vi skrive dns på dansk?". (Kilde: Dansk Sprognævn skyder ved siden af. 2005. Hentet 2012-01-13 fra: http://www.biokemi.org/biozoom/issues/506/articles/2168).

I 4. udgave af Retskrivningsordbogen udgivet af Dansk Sprognævn, som udkom efteråret 2012, er der flere principielle ændringer og en opdateret ordliste. De vigtigste ændringer er bl.a.:

 Valgfrihed mellem store og små bogstaver i initialforkortelser, så eksempelvis "cd" kan skrives "CD" og "BNP" kan skrives "bnp".

Eksempler på akronymordbøger:

 Acronym Finder. Hentet fra: http://www.acronymfinder.com/. - Omfatter mere end 4 millioner akronymer og forkortelser.
 Acronyma. Hentet fra: http://www.acronyma.com/. - Omfatter mere end 473000 akronymer og betegner sig "The largest database of acronyms and abbreviations on the web".
 Montgomery, A. C. (1990). Acronyms & abbreviations in library & information work. A reference handbook of British usage. 4. edition. London : The Library Association.
 Sewerin, Ib (2012). Medicinske forkortelser og akronymer. En opslagsbog. København : FADL.

Litteratur:

 Bendix, Jørn (1987). Bogstaverne der gør verden ugennemsigtig. Weekendavisen, 1987-07-24.
 Den danske ordbog. Akronym. Hentet 2013-11-22 fra: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=akronym
 Spang-Hanssen, Henning (1981). SAML og andre initialord. SAML, 1981(5), 5-31.
 Wahrman, Lilian (1982). Undersøgelse af akronymer og andre udtalelige forkortelser indenfor elektronisk databehandling med tilhørende komponenter da/en
 Speciale, Handelshøjskolen i København, Institut for Engelsk.
 Wikipedia, den frie encyklopædi. Initialord. Hentet 2013-11-22 fra: http://da.wikipedia.org/wiki/Initialord

Publiceret 1991 (samt 1983 i BDI-ordbog)