Begreb:  APA retningslinjer for publikationer

Uddybende kommentar

Vejledningen omhandler alle aspekter af redaktionsprocessen fra grammatik over udformning af referencer i tekst og litteraturlister til klargøring af dokumenter.

Publication Manual er ikke altid blot neutrale anvisninger, men kan indebærer bestemte epistemologiske normer jf. erkendelsesteori. Der har således været en epistemologisk debat om APA-manualen, jf. Bazerman (1987); Madigan, Johnson & Linton (1995) og Vipond (1996).

Litteratur:

 American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. 6. edition. Washington, DC : American Psychological Association. [5. ed. 2001].
 Udkom 1. gang 1952.
 Jf.: What´s new in the Sixth Edition of the Publication Manual? Hentet 2012-01-18 fra: http://www.apastyle.org/manual/whats-new.aspx
 Bazerman, Charles (1987). Codifying the social scientific style. The APA Publication Manual as a behaviorist rhetoric. I: Nelson, J.S. ; Megill, A. & McCloskey, D.N. (ed.). The rhetoric of the human sciences. Language and argument in scholarship and public affairs. Wisconsin : The University of Wisconsin Press. (Side 125-144).
 Becker, David (2014). Comparing MLA and APA: The Reference List. Hentet 2014-05-18 fra: http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/05/comparing-mla-and-apa-the-reference-list.html
 Katzenelson, B. (1996). Om skriftlig afhandling. Vejledning i udarbejdelse og affattelse af universitetsopgaver og videnskabelige arbejder. 2. udgave. København : Dansk psykologisk forlag. 
 Madigan, R., Johnson, S., & Linton, P. (1995). The language of psychology. APA style as epistemology. American psychologist. 50, 428­-436. 
 Madigan, R., Linton, P., & Johnson, S. (1996). APA style: Quo vadis? American psychologist. 51(6), 653­-655. 
 Skov, Annette (2014). Referér korrekt!. Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. 2. udgave ved Bo Gerner Nielsen. København: Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet. Hentet 2015-02-11 fra: http://iva.ku.dk/refererkorrekt. - [1. udgave. Danmarks Biblioteksskole, 2007].
 Dansk introduktion til APAs referencesystem.
 Tidligere URL: http://vip.iva.dk/tutorials/referencer/introduktion.htm  
 Vipond, D. (1996). Problems with a monolithic APA style. American psychologist. 51(6), 653.  
 Wikipedia, the free encyclopedia. APA Style. Hentet 2007-11-06 fra: http://en.wikipedia.org/wiki/APA%5Fstyle

Publiceret 2009