Begreb:  filmografi

Uddybende kommentar

Eksempler på danske filmografier:

 Danish films. Det Danske Filminstituts præsentation af danske spillefilm og kort- og dokumentarfilm efter 1998. På engelsk. Hentet fra: http://www.dfi.dk/english/Danish+films/dkfilms.htm
 Det danske Filminstituts katalog. Hentet 2011-08-05 fra: http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm/DFI-Kataloget.aspx - (Bemærk: Det Danske Filminstitut distribuerer film til skoler, biblioteker og institutioner i form af streaming-video på Filmstriben.dk)
 Dansk billedfortegnelse. (Engelsk titel: Danish national bibliography. Visual recordings). Ballerup: Dansk BiblioteksCenter. - Registrerer kommercielt udgivne film- og videooptagelser, dias, transparenter mm. fra 1984 og fremover. Udkom i kumuleret papirform for årene 1984-1991, men er nu online tilgængelig i bibliotek.dk. - Omtale: http://www.kb.dk/da/kb/service/nationalbibliografi/danskbilledfortegnelse.html
 Filmatiserede bøger. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter. Den første udgave, 1974-udgaven, indeholder en fortegnelse over ca. 1700 film. Fra og med 1974/77 erstatter hver årgang den foregående årgang. Følgende er udkommet: [1974-udgave]-1974/2004 samt supplementshæfte 2004/2005, nr. 1. 
 Filmdatabasen. (Tidligere Nationalfilmografien og Danmarks nationalfilmografi). Det Danske Filminstituts database over danske spillefilm samt længere dokumentarfilm. https://www.dfi.dk/viden-om-film. (Hentet 2011-08-05 fra: http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Nationalfilmografien.aspx)
 Filmregistret. Ballerup : Dansk BiblioteksCenter. - Årbog. 1962/69 udgivet 1974, årgang 1970 udgivet 1971. Ophørt 1997.
 Hansen, Lone & Fredborg, Per Kjær (1997- ). Film i Danmark. Privat dansk filmdatabase. Hentet 2011-08-05 fra: http://danskfilmogtv.dk/
 Rasmussen, Bjørn (1968-1970). Filmens hvem-hvad-hvor. København: Politiken. [Bind 1: Danske titler og biografier. 1968].
 Rasmussen, Nadja ... et al. (1999- ). Den danske film database. Database med danske film og skuespillere. Privat database med gamle (og nye) danske film. Hentet 2001-08-05 fra: http://www.danskefilm.dk/index.php3

Eksempler på udenlandske filmografier:

 The Internet Movie Database. Hentet 2007 fra: http://www.imdb.com/
 Library of Congress. Films Selected to The National Film Registry, Library of Congress 1989-2006. Hentet 2007 fra: http://www.loc.gov/film/nfrchron.html
 Nicosia, Susan. Movies and Mental Illness. Psychology, psychiatry and the movies. Filmography. Hentet 2007 fra: http://faculty.dwc.edu/nicosia/moviesandmentalillnessfilmography.htm
 Raish, Martin. Librarians in the movies. An Annotated Filmography. Hentet 2007-12-08 fra: http://emp.byui.edu/raishm/films/introduction.html 
 Wikipedia, the free encyclopedia. Madonna filmography. Hentet 2007-12-08 fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Madonna%5Ffilmography

Litteratur:

 Hjørland, Birger (1972). Filmdokumentationens nuværende stade i Danmark. Bogens Verden. 54, 585-588.
 Schepelern, Peter (red.) (1995). Filmleksikon. København : Munksgaard/Rosinante. (Side 164: filmografi). - [2. udgave. København : Gyldendal, 2010].

Publiceret 2009