Begreb:  omvendt skråstreg

Uddybende kommentar

Ordet backslashs etymologi: kendt på dansk fra 1991 - fra engelsk backslash, dannet af back 'tilbage' og slash 'hug, slag, slids, streg'. (Kilde: Den danske ordbog).

Anvendes typisk i edb-kode som skilletegn.

Litteratur:

 Bemer, Bob (u.å.). How ASCII got its backslash. Hentet 2012-09-17 fra: http://www.bobbemer.com/BACSLASH.HTM. Oprindelig publiceret: http://www.trailing-edge.com/~bobbemer/BACSLASH.HTM (arkivfil: http://archive.is/LKnIc).
 Den danske ordbog. Backslash. - Digital version: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=backslash
 Citat: "skrifttegnet \ - bruges i computerkommandoer, fx til angivelse af stien til en bestemt edb-fil"
 Wikipedia, den frie encyklopædi. Omvendt skråstreg. https://da.wikipedia.org/wiki/Omvendt%5Fskr%C3%A5streg
 Wikipedia, the free encyclopedia. Backslash. https://en.wikipedia.org/wiki/Backslash

Publiceret 2009