Begreb:  anførselstegn

Uddybende kommentar

Brugen af replikstreg (talestreg) synes afløst af brugen af anførselstegn omkring 1992. (Se Galberg Jacobsen (1992) og Meilby (1992)). (FS)

Eksempel på brug ved søgninger i Informationsordbogen:
"Gåseøjne om ét søgeord angiver, at ordet kun søges som sig selv og ikke med eventuelle endelser (ingen højretrunkering).
Gåseøjne om to eller flere søgeord angiver at søgeordene SKAL forekomme i den indtastede rækkefølge og at der ikke er tale om ordbegyndelser, men hele ord". (http://www.informationsordbogen.dk/about.php?sec=soegn).

Litteratur:

 Bjørneboe, Jens (1966). Jens Bjørneboe om det å bruke anførselstegn. http://www.korrekturavdelingen.no/anforselstegn-bjorneboe.htm (Tilgængelig 2016-08-20).
 Citat fra romanen Frihetens øyeblikk (1966).
 Galberg Jacobsen, Henrik (1992). Talestreg og/eller anførselstegn. Nyt fra Sprognævnet, 1992(3), 13-15. Tidsskriftnummeret også tilgængeligt 2015-06-06 fra: http://www.dsn.dk/nyt/nyt-fra-sprognaevnet/1992-3%5FOCR.pdf
 Om brugen af citationstegn og replikstreger.
 Galberg Jacobsen, Henrik & Stray Jørgensen, Peter (2005). Håndbog i nudansk. 5. udgave. København : Politiken. (Side 50-55: Anførselstegn).
 Lundskov, Kurt. Viden om sprog. Citationstegn, Anførselstegn. Hentet 2010-07-08 fra: http://www.lundskov.dk/text/citat/sprog-citationstegn.htm
 Meilby, Mogens (1992). Farvel til talestregen. Dansk presse, 74(1), 6-7. 
 Talestregen/replikstregen erstattes af citationstegn til at markere direkte tale i Journalisthøjskolens undervisning og i nogle aviser. Jf. kommentar af Galberg Jacobsen (1992).
 Retskrivningsordbogen. 4. udgave (2012). Retskrivningsregler. 
 § 58. Anførselstegn. (Side 1036-1038). Her hentet 2012-11-11 fra: http://www.dsn.dk/retskrivning/retskrivningsregler/a7-40-60/a7-58. [De officielle regler for brug af anførselstegn på dansk].
 § 59. Replikgengivelse. (Side 1038-1042). Her hentet 2012-11-11 fra: http://www.dsn.dk/retskrivning/retskrivningsregler/a7-40-60/a7-59 
 Tschichold, Jan (1965). Kursiv, kapitæler og anførselstegn i bogsats og i videnskabelige værker. De grafiske fag, 61, 21-23.
 Wikipedia, den frie encyklopædi. Citationstegn. Hentet 2010-07-08 fra: http://da.wikipedia.org/wiki/Citationstegn
 Wikipedia, the free encyclopedia. Quotation mark. Hentet 2010-07-08 fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Quotation%5Fmark
 Williams, Robin (1994). Din Mac er ikke en skrivemaskine. En vejledning i udarbejdelse af tekster og bøger på et mere professonelt niveau ved brug af din Macintosh computer. Vordingborg : Grifo. (Side 15-16: Anførelsestegn).

Publiceret 2010