Begreb:  lodret streg

Uddybende kommentar

Ordenes etymologi:

 lodret: dannet af substantivet lod ´tung genstand´ og adjektivet ret
 vertikal: af senlatin verticalis ´over hovedet, lodret´, afledt af vertex ´isse'
 streg: islandsk strik, engelsk stroke ´slag´ af germansk rod med betydningen ´stryge, slå´

(Kilde: Den danske ordbog):

Indgår undertiden i navne. Eksempel: TV 2 | Danmark.

"I ASCII-tegnsættet findes den lodrette streg som tegn nummer 124 og repræsenteres i Unicode som U+007C. Den brudte streg findes ikke i ASCII, men repræsenteres i Unicode som U+00A6. Den dobbelte streg er i Unicode som U+2016". (Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi).

Lodrette streger bruges for at markere orddeling i nogle ordbøger, fx Retskrivningsordbogen: "Opslagsordene er forsynet med forslag til orddeling. Orddelingspunkterne er markeret ved hjælp af lodrette streger. Ordene er delt efter Retskrivningsreglernes § 17 om orddeling uafhængigt af betydningen (jf. dog § 16.2 om ikketilladte orddelinger)". (https://dsn.dk/retskrivning/om-retskrivningsordbogen/mere-om-retskrivningsordbogen-2012/vejledning-i-ordbogens-brug#orddelingsangivelser). - Dvs. at en lodret streg svarer til en blød bindestreg i tekstbehandlingsprogrammer.

Litteratur:

 Wikipedia, den frie encyklopædi. Lodret streg. https://da.wikipedia.org/wiki/Lodret%5Fstreg
 Wikipedia, the free encyclopedia. Vertical bar. https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical%5Fbar

Publiceret 2010