Begreb:  trykkefrihed

Uddybende kommentar

Betegnelsen trykkefrihedstiden (i Danmark) bruges specifikt om perioden 1770-1773.

"Trykkefrihedstiden er benævnelsen for den periode i Danmarks litteraturhistorie, der går fra Johann Friedrich Struensees første selvstændige lov, reskriptet af 14. september 1770, hvor der herskede fuld trykkefrihed, og til genindførelsen af censuren igen ved reskriptet af 20. oktober 1773, efter Struensees fald fra magten 17. januar 1772. ... Selv om trykkefriheden kun varede kort, og censuren hastigt blev genindført, lagde det grunden til, hvad der kom under den næste trykkefrihedsperiode 1784 til 1799". (Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Trykkefrihedstiden)

Et hovedværk er Horstbøl, Langen & Stjernfeldt (2020).

Litteratur:

 Anderson, Brian C. & Thierer, Adam D. (2008). A manifesto for media freedom. New York: Encounter Books. 
 Den danske ordbog. Trykkefrihed. - Digital version: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=trykkefrihed
 Frøbert, Knud Aage (1999). Fra trykkefrihed til informationsfrihed. I: Folkestyrets lov. Grundloven 150 år. København: Aschehoug.
 Glebe-Møller, Jens (2007). Struensees vej til skafottet. Fornuft og åbenbaring i Oplysningstiden. København: Museum Tusculanum. (Side 25-33: Forordningen om trykkefrihed). 
 Hansen, Liv Luna Hjeronymus ; Nissen Gregersen, Helle & Voort, Nanna Marie Van de (2011). Trykkefrihed 1750-1849. Hentet 2013-02-17 fra: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/trykkefrihed/
 Artikler og kilder til undervisningsbrug, udgivet af Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund. - Citat: "Junigrundloven er vigtig, da censur havde en central rolle i diskussionerne om trykkefrihed. Afskaffelsen af censur og trykkefrihed i Junigrundloven var dog ikke den endelige afslutning på sagen, Det var fortsat regler for, hvad man som forfatter kunne publicere".
 Holm, Edvard (1888). Nogle Hovedtræk af Trykkefrihedstidens Historie. København. (Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation, 1885). - Fotografisk genoptryk: København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, 1975.
 Digital version i Internet Archive: https://archive.org/details/noglehovedtrkaf00holmgoog
 Horstbøll, Henrik (2001). Trykkefrihedens bogtrykkere og skribenter 1770-1773. Grafiana, 2001, 9-25.
 Horstbøll, Henrik (2005). Bolle Willum Luxdorphs samling af trykkefrihedens skrifter 1770-1773. Fund og forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger, 44, 371-414. - Digital version (pdf): https://tidsskrift.dk/fundogforskning/article/view/40636/45873
 DOI: https://doi.org/10.7146/fof.v44i1.40636
 *Horsbøl, Henrik; Langen, Ulrik & Stjernfelt, Frederik (2020). Grov Konfækt. Tre vilde år med trykkefrihed 1770-73. København: Gyldendal. (2 bind: 513+559 sider).
 Et mindre uddrag udkom samme år med titlen: Tre vilde år. Trykkefrihedstiden 1770-1773. (156 sider).
 Jørgensen, Harald (1970). Da censuren blev opgivet. København: Det Berlingske Bogtrykkeri.
 Kjærgaard, Thorkild & Kolding Nielsen, Erland (1973). Den politiske litteratur i Danmark, Norge og Slesvig-Holsten 1789-1799. En systematisk bibliografi. København: Danmarks Biblioteksskole.
 Samme år publicerede Thorkild Kjærgaard: En undersøgelse af den danske enevælde 1789-1799, dens indhold, skrifternes antal, forfatternes sociale placering og hvilken læserkreds, de henvender sig til. (4 bind)
 Mortensen, Klaus P. & Schack, May (2006-09)(red.). Dansk litteraturs historie. København: Gyldendal. 
 Heri: i bind 1: Trykkefrihed - P.F. Suhm. - Digital version: https://dansklitteraturshistorie.lex.dk/Trykkefrihed%5F-%5FP.F.%5FSuhm
 Heri: i bind 1: Holgerfejden og trykkefrihedens grænser. - Digital version: https://dansklitteraturshistorie.lex.dk/Holgerfejden%5Fog%5Ftrykkefrihedens%5Fgrænser
 Ordbog over det danske Sprog. Bind 24 (1948). Trykkefrihed. - Digital version: https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=trykkefrihed
 Citat: "(jur., polit.) frihed til, under ansvar for misbrug, at offentliggøre sine tanker i trykt form ell. paa lign. maade i særskilte skrifter, gennem pressen (aviser) ell. ved opslag; presse-, skrivefrihed; i Danmark navnlig om den ved Reskr. 14/10 1770 indførte frihed, atter ophævet ved Forordn. 27/9 1799, men genindført ved Grundl. (1849)".
 Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug (1835-48). Hentet 2013-02-07 fra: http://www.trykkefrihedsselskabet.dk/
 Wikipedia, den frie encycklopædi
 Trykkefrihedsforordningen af 1799. https://da.wikipedia.org/wiki/Trykkefrihedsforordningen%5Faf%5F1799
 Trykkefrihedstiden. https://da.wikipedia.org/wiki/Trykkefrihedstiden
 Wikipedia, the free encyclopedia. Freedom of the press. https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom%5Fof%5Fthe%5Fpress

Publiceret 2012