Begreb:  antisigma

Uddybende kommentar

Tegnet kaldes på norsk forklaringstegn og på svensk: fôrklaringstecken. Betegnelsen findes også brugt på dansk, men ses sjældent (se Rask 1826).

Eng (2010) argumenterer for at genindføre dette tegn i fonte anvendt til digitalskrift.

Antisigma er det lille græske bogstav sigma i lunar-versionen (sidste tegn i et ord) vendt 180 grader (og ligner bogstavet c skrevet på hovedet), brugt som symbol, oprindelig uden kolon, men nu som regel i kombination med et kolon. (I Unicode standard kodes lille sigma som sluttegn - GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA - som: U+03C2 og antisigma uden kolon - GREEK SMALL REVERSED LUNATE SIGMA SYMBOL - som: U+037B. Hertil kommer, at tegnet også ses gengivet som LATIN SMALL LETTER OPEN O - som kodes som: U+254. - Se også tegnet ROMAN NUMERAL REVERSED ONE HUNDRED omtalt i Wikipedia, the free encyclopedia. Claudian letters)

"Den danske språkforskeren Rasmus Rask (1787-1832) skrev at forklaringstegnet er blitt brukt siden middelalderen, vesentlig i Danmark, Norge og Island, kun i liten grad i Sverige. Dets betydning er d.e. (det er) / i.e. (id est). Ifølge Rask er et lignende tegn blitt brukt i Nord-Italia - der var dets form først et kolon, deretter en c rotert 180 grader, så til slutt et nytt kolon". (Eng, 2010).

Antisigma-tegnet er beslægtet med det engelske therefor-tegn, som anvendes inden for logik og matematik. (Kilde: Wikipedia, the free encyclopedia. Therefore sign).

I Den danske ordbog anvendes ved autentiske citater et kolon i stedet for antisigma: "en kantet parentes med et kolon viser at noget forklares; ofte kan kolonet læses som »dvs.« eller »nemlig«". (http://ordnet.dk/ddo/artiklernes-opbygning/autentiske-eksempler).

Meyers fremmedordbog anvender antisigma i betydningen »det er« eller »det vil sige«. (http://meyersfremmedordbog.dk/).

Eksempler:

 Ved udgivelsen af Søren Kierkegaards skrifter anvendtes en særlig opmærkning for at genere tegnet antisigma (som Kierkegaard anvender i sine manuskripter):
 {):}
 Andre særtegn, fx antisigma
 (Kilde: http://www.nnedit.org/nnemttl.htm)
 Moths ordbog: "Forkortelsen omvendt c med to prikker efter er gengivet »dvs.«". (Kilde: http://mothsordbog.dk/om-ordbogen).

Litteratur:

 Dansk Sprognævn (1991). Spørgsmål og svar. Tegnet for »det vil sige«. Nyt fra Sprognævnet, 1991(1), 13-14. - Digital,version af tidsskriftnummeret: http://www.dsn.dk/nyt/nyt-fra-sprognaevnet/1991-1%5FOCR.pdf
 Citat: "Der foreligger således ikke nogen sikker sammenhæng mellem den middelalderlatinske forkortelse for id est og det dansk-norsk-islandske tegn ): , men den latinske forkortelse kan være oprindelsen til det". (Redaktionel note i Informationsordbogen: tegnet antisigma kan her ikke gengives korrekt, i stedet for et omvendt c er anvendt en venstreparentes).
 Eng, Torbjørn (2006/2010). Forklaringstegnet: en savnet del av det typografiske repertoar? Hentet 2013-10-23 fra: http://www.typografi.org/forklaringstegn/forklaringstegn.html
 Garff, Joakim (2013). Regines gåde. Historien om Regines forlovede og Schlegels hustru. København: Gad. 
 Citat (side 461): "[):] betegner kommenterede indskud i det citerede. Tegnet ): (kaldet antisigma), som også Kierkegaard anvendte, betyder »det vil sige«". (Redaktionel note i Informationsordbogen: tegnet antisigma kan her ikke gengives korrekt, i stedet for et omvendt c er anvendt en venstreparentes).
 Linder, Nils (1886). Regler och råd angående svenska språkets behandling i tal och skrift. 2. upplagan Stockholm: Norstedt. (Side 83: Förklaringstecken). - [1. upplagan. 1882; 3. upplagan. 1908]. - Digital version: http://runeberg.org/regler/0089.html
 Rask, Rasmus (1826). Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære med Hensyn til Stamsproget og Nabosproget. København : Poppske Bogtrykkeri. (= Tidsskrift for nordisk Oldkyndighed, Bind 1, side 1-340). (Side 336: Forklaringstegn).
 Citat: "Forklaringstegn tilkjendegiver, at en Forklaring af noget følger, og kan læses det er, det vil sige; stundom tages det for eller".
 Her citeret fra: Google Bøger
 The Unicode Standard
 0254. LATIN SMALL LETTER OPEN O. http://www.unicode.org/charts/PDF/U0250.pdf
 Citater: "typographically a turned c" + "in older Danish usage »):« means »that is«". (Redaktionel note i Informationsordbogen: tegnet antisigma kan her ikke gengives korrekt, i stedet for et omvendt c er anvendt en venstreparentes).
 037B. GREEK SMALL REVERSED LUNATE SIGMA SYMBOL. http://www.unicode.org/charts/PDF/U0370.pdf
 Wikipedia, den frie encyklopedi. Forklaringstegnet. https://no.wikipedia.org/wiki/Forklaringstegnet
 Wikipedia, den frie encyklopædi. Sigma (bogstav). https://da.wikipedia.org/wiki/Sigma%5F(bogstav%29
 Wikipedia, the free encyclopedia
 Antisigma. https://en.wiktionary.org/wiki/antisigma
 Claudian letters. https://en.wikipedia.org/wiki/Claudian%5Fletters
 Omtaler tegnet ROMAN NUMERAL REVERSED ONE HUNDRED med kodningen i Unicode standard som: U+2183, som kan forveksles med antisigma.
 Therefor sign. http://en.wikipedia.org/wiki/Therefore%5Fsign
 Wiktionary. Antisigma. http://en.wiktionary.org/wiki/antisigma

Publiceret 2013 - Links tjekket 2016