Klynge:  Informationsbegreber

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 agtelse

 aktualitet

 aktualitetskrav

 almindelighed

 alsidighedskrav

 alternative facts

 analog

 and

 andenhåndsberetning

 andenhåndskilde

 andethed

 anseelse

 anskuelse

 Ariadnes tråd

 asynkron

 avisand

 b

 B

 banalitet

 bekræftelsesbias

 billedtegn

 binært ciffer

 bit

 bottom-up

 breaking news

 broker

 brugerflade

 brugergrænseflade

 budskab

 business intelligence

 byte

 bærer

 bøf

 cracking

 data

 data-information-viden hierarki

 data-information-viden-visdom hierarki

 databank

 database

 datere1

 datere2

 de facto standard

 de jure standard

 den fundamentale informationsligning

 den gyldne middelvej

 digital

 digital artefakt

 digital dataenhed

 disinformation

 diskontinuert

 diskret

 DIV hierarki

 DIVV hierarki

 dokument

 dokumentfremskaffelse

 dokumentlevering

 dokumentrepræsentation

 domæne1

 domænespecifik viden

 domæneviden

 efterretning

 eksemplarfremstilling

 eksformation

 ekspertsystem

 ekspertvurdering

 eksplicit

 elektronisk konference

 element

 emendation

 emne

 emnebeskrivelse

 emnedata

 emneregistrering

 emneviden

 entropi

 envejskommunikation

 fagfaglig viden

 faglitterært kredsløb

 fake news

 fakta

 faktuel fejl

 falsk information1

 falsk information2

 feedback

 fejl

 forbinde

 formalisme

 formel2

 formel kommunikation

 formidler

 fremherskende

 fremtrædende

 fund1

 fælleshistorie

 førstehåndsberetning

 førstehåndskilde

 gennemstrømning

 genpakning

 GIGO

 glemme

 grunddata

 grænseflade

 handling2

 hardware binært ciffer

 hardware bit

 hemmelig information

 hit1

 hjemmel

 holdning

 hverdagsinformationspraksis

 hverdagsinformationssøgning

 hype

 hørefejl

 ikkelæsning

 implicit

 implicit forfatter

 implikatur

 inaccessibel

 inddata

 indholdsmæssig viden

 indholdsviden

 info

 infon

 informatik

 information

 information som ting

 information storage and retrieval

 informationsanvendelse

 informationsbehandling

 informationsbehov

 informationsbenyttelse

 informationsbroker

 informationsbrug

 informationsdisciplin

 informationsenhed1

 informationsformidler

 informationsforskning

 informationsforædling

 informationsgenfindingssystem

 informationshåndtering

 informationskilde

 informationskredsløb

 informationskvalitet

 informationskvantitet

 informationslagring og genfinding

 informationsmægler

 informationsmål

 informationspolitik

 Informationsportalen

 informationspsykologi

 informationsrum

 informationsspredning

 informationssystem

 informationssøgesystem

 informationssøgning

 informationsteknologi

 informationstilgængelighed

 informationsudnyttelse

 informationsvidenskab

 informativt objekt

 informatologi

 infosfære

 infotainment

 input

 INSU

 interaktion

 intermediær

 inverteret fil

 IO

 IoD

 IR-system

 ISTC

 it

 kanal1

 kilde

 kildeangivelse

 kitsch

 klassificering1

 klassificering2

 klassifikation2

 kognitionsforskning

 kommunikation

 kompleksitet

 komplet

 kontinuerlig

 kontinuert

 konventionelle data

 kulturel aktivitet

 kvalitet

 kvalitetskrav

 lejlighedsvis informationserhvervelse

 lemmingeeffekt

 lineær orden

 litteraturbelæg

 litterært belæg

 mangfoldiggørelse

 materialisere

 meddelelse1

 meddelelse2

 medie1

 medieand

 medium1

 mellemmand

 menneske-maskingrænseflade

 metakommunikation

 metodik

 misforståelse

 misinformation

 mægler

 mønster-

 nedefra og opad

 need to have

 nice to have

 nomen

 norm-1

 normative data

 notifikation

 nyhed1

 nyhed2

 nyhed3

 nyhedsdækning

 nyhedsværdi

 omdrejningspunkt

 opfattelse

 oplysning2

 oppefra og nedad

 opportunistisk informationsopdagelse

 originalitet

 output

 overblik

 periodisering

 piktogram

 prestige

 primære data

 redundans

 reel

 registrering

 rækkefølge

 rå data

 rådata

 sag

 sammensætning1

 script3

 selvbeskrivelse

 signal

 sjusk

 sjuskefejl

 skjult information

 solohistorie

 solonyhed

 standard-1

 standard-2

 strategi

 struktureret information

 struktureret informationssystem

 switching language

 synkron

 søgesystem

 søgetræf

 søgning

 tab1

 tekstfejl

 telematik

 throughput

 top-down

 tophistorie

 topos

 tovejskommunikation

 trivia

 truisme

 træf

 uddata

 udsagn

 uformel

 ukomplet

 underretning

 underretning

 utilgængelig

 variant

 vedtagne data

 videnbaseret system

 videnhåndtering

 videnledelse

 videnrepræsentation

 vidensbaseret system

 videnshåndtering

 vidensledelse

 vidensrepræsentation

 vidensstyring

 videnstyring

 værkshøjde

 ændring

 æstetik

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det