Klynge:  Tegnsæt, bogstaver og symboler

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 &

 @

 abjad

 accenttegn

 alfabet

 alfabetisering1

 alfabetisering bogstav-for-bogstav

 alfabetisering ord-for-ord

 alfabetisk skrift

 alfanumeriske tegn

 alfasystematisk ordning

 ampersand

 analytisk register

 anførselstegn

 antisigma

 apostrof

 ASCII

 asterisk

 atterstreg

 backslash

 begrebstegn

 beslægtet term

 betoningstegn

 billedskrift

 billedtegn

 bindestreg

 binære tal

 blanktegn

 blindeskrift

 bogstav

 bogstavskrift

 brailleskrift

 brøkstreg

 BT

 bundstreg

 C

 Copyright-symbol

 ciffer

 citationstegn

 copyrightmærke

 cyklisk register

 cæsur

 diakritika

 diakritisk tegn

 digraf

 dingbat

 ditto

 dobbeltkryds

 elipse

 emoji

 et-tegn

 firkant

 flueben

 fonetisk skrift

 forklaringstegn

 forkortelse

 fransk anførselstegn

 futhark

 generisk valutategn

 gennemført alfabetisering

 gentagelsestegn

 glyf

 guillemet

 gåseøjne

 hak

 havelåge

 højretrunkering

 i.e.

 id est

 ideografisk skrift

 ideogram

 ikkenormeret ordform

 ikon1

 ingenting før nogenting

 interpunktionstegn

 intet-før-noget

 inversion

 inverteret fil

 invertering

 ironiske anførselstegn

 jokertegn

 kantet parentes

 kolon

 komma

 kompositum

 konkordans

 konsonantalfabet

 konverteringstabel

 krøllet parentes

 kulturseværdighedssymbol

 KWAC-indeks

 KWIC-indeks

 KWOC-indeks

 langordskode

 lemmatisering

 litra

 lodret streg

 logogram

 lydskrift

 maskering

 mellemrum

 node2

 nodetegn

 NT

 nummertegn

 og-tegn

 omvendt c med prikker

 omvendt skråstreg

 ordforkortelse

 ordningsværdi

 ordoptælling

 ordstilling

 ordtegn

 ordtælling

 overordnet term

 P

 P copyright-symbol

 paragraftegn

 parentes

 pauseringstegn

 pausetegn

 permuteret register

 piktogram

 pilediagram

 pundtegn

 punktskrift

 punktum

 Symbol for registreret varemærke

 register1

 register2

 reliefskrift

 repetitionstegn

 repliktegn

 reserverede ord og symboler

 retvendt skråstreg

 romanisering

 roteret register

 RT

 rund parentes

 runealfabet

 sammensat ord

 sammensætning2

 scare quotes

 se også-henvisning

 se under-henvisning

 se-henvisning

 semantisk diagram

 semikolon

 sic

 sigel

 skarp parentes

 skilletegn

 skrift1

 skråstreg1

 skråstreg2

 snabel-a

 snabel-a

 sorteringsværdi

 specialtegn

 spørgsmålstegn

 stavefejl

 stavelse

 symbol

 taltegn

 tankestreg

 tegnene " "

 tegnene ( )

 tegnene [ ]

 tegnene { }

 tegnene » «

 tegnet !

 tegnet '

 tegnet *

 tegnet ,

 tegnet -1

 tegnet -2

 tegnet .

 tegnet ...

 tegnet /

 tegnet :

 tegnet ?

 tegnet @

 tegnet Copyright-symbol

 tegnet P copyright-symbol

 tegnet \

 tegnet _

 tegnet |

 tegnet ~

 tegnet §

 tegnforklaring

 tegnsæt

 tegnsætning

 tilde

 tjekmærke

 translitteration

 transskription1

 trema

 trunkering

 tuborgklamme

 typografisk symbol

 tøveprikker

 udeladelsesprikker

 udeladelsestegn

 udråbstegn

 uendelighedstegn

 UF

 underbegreb

 underordnet term

 underscore

 understreg

 understregningstegn

 Unicode standard

 uofficiel stavemåde

 USE

 USED FOR

 valutategn

 venstretrunkering

 vertikal streg

 wildcard

 Æ

 æ

 Ø

 ø

 å

 Å

 £

 » «

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det